Sertifikalar

Kalite Politikası:

BOZZO Et olarak, öncelikli hedefimiz, kaliteli, helal ve güvenilir ürünler üretmek, çalışan personelimiz ve diğer paydaşlarımız ile birlikte karlılığımızı ve güvenirliğimizi artırarak büyümek ve dünya markası olmaktır. Bu doğrultuda “helal kesim, güvenilir isim” denildiğinde “BOZZO ET “olarak tanınabilmek adına;
-Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile maksimum iletişim,sağlıklı,güvenilir,helal gıda üretimi ve verimliği sağlamak,
-Proses basamaklarımızın tamamını taklit ve tağşişten uzak, gıda güvenirlik ve izlenebilirlik ilkelerimize paralel gerçekleştirmek,
-Kırmızı et sektöründe gıda güvenliğini müşteri ve tüketicinin ihtiyaç ve beklentisinin ötesine odaklanmak.
-Tüm süreçlerimizde, üretim zinciri içinde yer almayan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve radyolojik etkenlerde kısıtlı olarak kontamine edilemesini önlemek.
-Ürün ve proseslerimizde gıda güvenliği, çevre, iş güvenliği ve helal gıda yönetim sistemleri açısından risk değerlendirmesi yaparak çevreye ve çalışanlarımıza olan etkilerimizi önceden tespit etmeyi, olası riskleri ortadan kaldıracak veya en düşük seviyeye indirecek çalışmalar yapmak.
-Riskleri ve fırsatları verimlilik esasına dayalı olarak sürekli iyileştirmeyi sürekli hale getirmek.
-Sürdürebilir ve uygulanabilir şartlara, çalışan ve tedarikçileri katarak gereken şartları yerine getirmek için etkin karar verme mekanizması sağlamak.
-Modern teknolojimiz ile güvenilir, sağlıklı, helal ürünlerin üretimini sağlamak.
-Ölçülebilir değer yönetimiyle öz değerlendirmeye dayalı stratejiler geliştirmek.
-Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak ve sürekli geliştirmek, temel politikalarımızdır.

7/24 Görüş ve Önerileriniz Bizim için değerli!